Εταιρικά Βίντεο

Ένα σύγχρονο και πολύ διαδεδομένο εργαλείο για την προώθηση της εταιρικής ταυτότητας είναι το εταιρικό video. Ολοένα και περισσότερες εταιρίες προχωρούν πλέον στη δημιουργία video με εύστοχο και σύντομο εταιρικό περιεχόμενο, κατάλληλο για πολλά διαφορετικά κοινά, ώστε να εκμεταλλευτούν το διαδίκτυο, τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως τη μαζική απήχηση του YouTube. Η εμπειρία μας στην παραγωγή ταινιών μικρού μήκους, μας δίνει τη δυνατότητα να αναλάβουμε τα γυρίσματα στην έδρα μιας επιχείρησης ή σε άλλες της εγκαταστάσεις, και να προβάλλουμε ένα ολοκληρωμένο εταιρικό προφίλ με συνοπτικό, ουσιαστικό και οικονομικό τρόπο.

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ – Γήπεδο Ζωής (Παναγιώτης Γιαννάκης)

ATLAS TAPES ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΔΙΡΦΥΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΑΛΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ